Požár výškové budovy Horní Bříza – 08.10.2016

Dne 08.10.2016 byla jednotka vyslána KOPIS Pk na požár bálkonu ve 4. patře. Na místě zjištěno, že požár uhašen před příjezdem jednotek majitelem bytu. SDH Horní Bříza provedla kontrolu místa požáru a provedla prolití za pomoci jednoduchých hasebních prostředků. Po příjezdu HZS Pk PS Košutka, Pokračování textu „Požár výškové budovy Horní Bříza – 08.10.2016“