Požár výškové budovy Horní Bříza – 08.10.2016

Dne 08.10.2016 byla jednotka vyslána KOPIS Pk na požár bálkonu ve 4. patře. Na místě zjištěno, že požár uhašen před příjezdem jednotek majitelem bytu. SDH Horní Bříza provedla kontrolu místa požáru a provedla prolití za pomoci jednoduchých hasebních prostředků. Po příjezdu HZS Pk PS Košutka, byl proveden závěrečný průzkum balkon předán majiteli bytu a jednotky se vrátili na své základny.

Zasahující jednotky: SDH Horní Bříza a HZS Pk PS Košutka

Fotogalerie: